Bond is er ook voor het MKB.

Uw bedrijf groeit. Maar meer omzet betekent niet altijd meer winst. Beslissingen worden belangrijker en uw rol binnen de onderneming verandert. Doet u eigenlijk nog wel waar u goed in bent?
Het is tijd voor advies van Bond, dé sparringpartner voor het MKB in 'groot Waterland'.

Advies, ondersteuning, begeleiding én bemiddeling
Voor veel ondernemers een grijs gebied: de wet- en regelgeving rondom verzuim, pensioen, belasting en verzekeringen. Hoe zit dat bijvoorbeeld bij langdurig verzuim van personeel? Welke belastingen moet u afdragen? En welke verzekeringen zijn raadzaam? Bond adviseert, ondersteunt en begeleidt bij al deze zaken. Ook sturen wij derden aan zoals Arbodiensten of verzekeraars én treden op als onafhankelijk bemiddelaar bij conflicten.

Bond bespreekt tussentijds uw cijfers en houdt u scherp
Met tussentijdse rapportages signaleren we bijzonderheden direct zodat u tijdig uw strategie kunt bijsturen. Pro-actief pakken wij zaken op en op basis van grondige cijferanalyses geven wij advies. Alles wat we achter de schermen doen, koppelen we aan u terug. Geen verrassingen achteraf.

Wij zijn er voor het MKB, klein en groot
Wij ondersteunen honderden klanten in het MKB, zowel de kleintjes als de grote jongens. Onze adviezen leunen op meer dan 40 jaar ervaring, wat ons een betrouwbare sparringpartner maakt voor elke ondernemer. In welke ondernemersfase u ook zit, Bond helpt u verder.

Een groot netwerk van specialisten
Bond bouwde in de afgelopen 40 jaar een enorm professioneel netwerk op. Dagelijks kunnen we rekenen op de ondersteuning van juristen, fiscalisten, verzekeringskantoren en geldverstrekkers. Tevens fungeert Bond regelmatig als tussenpersoon of als bemiddelaar bij conflicten met bijvoorbeeld personeel of derden. Elke case benaderen we bovendien vanuit een ondernemersperspectief.

André Vlak
Jan Tol
Michel Schilder
Theo Tol
Stefan Zwarthoed
Robert Schilder

Voor elk puzzelstukje een specialist

Twee weten meer dan één, luidt het spreekwoord. Bij Bond wisselen ruim 20 specialisten dagelijks kennis uit over financiële vraagstukken. En dat al ruim 40 jaar.