Salaris & Personeel.

Met Bond blijft u uw personeelsadministratie de baas! Wij regelen alles óf helpen u om het juist zelf te regelen. Bijvoorbeeld met behulp van onze slimme online oplossingen. We helpen u dus vooral om efficiënt te werken en het overzicht te bewaren. Zo houdt u tijd over om u door ons te laten adviseren over opslag, ontslag, ziekteverzuim, contracten, verlof, een auto of fiets van de zaak en andere vraagstukken. Bond betaalt zichzelf terug!

Ik heb personeel! En nu?
Als u personeel in dienst neemt, zijn er veel zaken waaraan u moet denken, zoals salaris, contracten, payrolling, pensioen, Arbowetgeving en meer. Voor honderden verschillende kleine en grote bedrijven verzorgen wij de complete salaris- en personeelsadministratie. Wij brengen in kaart wat de kosten en baten zijn van (nieuw) personeel zodat u weloverwogen beslissingen maakt. Daarnaast adviseert Bond bijvoorbeeld over de auto van de zaak, het opstellen van een arbeidscontract of bij het vaststellen van het salaris.

Online oplossingen voor efficiënte workflow
Met behulp van digitale platformen voor personeels- en salarisadministraties houden wij processen simpel, efficiënt en overzichtelijk. Daarnaast maken onze online oplossingen het bijhouden van mutaties of ziekteverzuim eenvoudig en snel uitvoerbaar

Bond adviseert, ondersteunt, begeleidt én bemiddelt
Voor veel ondernemers een grijs gebied: de wet- en regelgeving rondom verzuim, pensioen, belasting en verzekeringen en dan in het bijzonder voor het personeel. Hoe zit dat bijvoorbeeld bij langdurig verzuim? Bent u verplicht ouderschapsverlof te geven? Hoe voegt u opgebouwde pensioenpotjes samen? En welke verzekeringen zijn raadzaam bij het hebben van werknemers? Bond adviseert, ondersteunt en begeleidt bij al deze zaken. Ook sturen wij derden aan zoals Arbodiensten of verzekeraars én treden op als bemiddelaar bij conflicten tussen bijvoorbeeld werkgever en werknemer.

Aandacht voor kwaliteit
Accurate kennis van de steeds veranderende financiële markt is onontbeerlijk voor het kunnen geven van een betrouwbaar advies. Wij leren daarom nog elke dag. Binnen ons team vindt u verschillende specialismen die elkaar versterken. Interne kennisdeling en samenwerking houdt een continue stroom van up-to-date vakkennis op gang, welke periodiek wordt getoetst door de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingkundigen) en het RB (Register Belastingadviseurs).

Fred de Boer
Jolanda Zwarthoed

Voor elk puzzelstukje een specialist

Twee weten meer dan één, luidt het spreekwoord. Bij Bond wisselen ruim 20 specialisten dagelijks kennis uit over financiële vraagstukken. En dat al ruim 45 jaar.