WW-uitkering: werk is eerder passend

Vanaf 1 januari 2016 verandert de WW grondig.
Een aantal wijzigingen wordt echter al per 1 juli 2015 doorgevoerd.
Zo wordt werk eerder als passend gezien.

Op 1 juli 2015 verandert niet alleen het ontslagrecht grondig, ook de regels voor de WW-uitkering veranderen. Deze nieuwe regels maken eveneens onderdeel uit van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Een aantal regels gaat pas in op 1 januari 2016, maar er zijn ook wijzigingen die per 1 juli 2015 ingaan.

Wijzigingen per 1 januari 2016
Een belangrijke wijziging die pas op 1 januari 2016 ingaat, is de afbouw van de duur van de WW-uitkering. De maximale duur van de WW-uitkering wordt stapje voor stapje teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal, zodat vanaf 2019 de maximale WW-uitkering maximaal 2 jaar is.

Ook de opbouw van WW-rechten gaat veranderen. Zo bouw je vanaf volgend jaar  in de eerste 10 jaar van je loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouw je per gewerkt jaar een halve maand op.

Wijzigingen per 1 juli 2015
Per 1 juli 2015 verandert het begrip 'passende arbeid' in de WW. Op dit moment wordt na een jaar werkloosheid arbeid op alle niveaus als passend gezien, dit ongeacht je opleidingsniveau. Per 1 juli 2015 wordt echter na zes maanden WW alle arbeid als passend beschouwd.

Heb je bijvoorbeeld een universitaire graad, dan moet je werk op het niveau van lager onderwijs accepteren. Het is mogelijk dat als je een dergelijk aanbod weigert, je je recht op een WW-uitkering deels of volledig verliest. De nieuwe regeling geldt niet als je al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangt.

Op 1 juli 2015 gaat ook de inkomensverrekening in de WW in. Dit houdt in dat je van elke verdiende bruto euro altijd 30% zelf mag houden. Hierdoor zou het altijd moeten lonen om vanuit de WW aan het werk te gaan. De inkomensverrekening geldt niet als je al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontving.
 

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.