Vier financiële voordelen aannemen oudere WW'ers

De werkgever die oudere werknemers in dienst neemt, kan gebruik maken van gunstige regelingen. De vier financiële voordelen op een rij.

1. Mobiliteitsbonus
Neemt u als werkgever iemand met een uitkering van 50 jaar of ouder in dienst, dan kunt u korting krijgen op de premies die u aan de Belastingdienst moet betalen. Deze korting kan oplopen tot € 7.000 per jaar. De werkgever kan maximaal drie jaar deze mobiliteitsbonus ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u van deze werknemer een doelgroepverklaring ontvangen, die hij/zij kan aanvragen bij het UWV. In deze verklaring staat dat de 50-plusser inderdaad een uitkering had op de dag vóór hij bij u in dienst kwam.
Vanaf 1 januari 2015 gaat de leeftijd voor het in aanmerking komen voor de mobiliteitsbonus naar 56 jaar.

2. Scholingsvoucher
Neemt u een werknemer in dienst die 55 jaar of ouder was op de eerste dag van zijn WW-uitkering? En heeft deze werknemer zijn WW-uitkering minimaal 3 maanden? Dan kunt u voor deze werknemer subsidie aanvragen voor scholing. Die subsidie heet een scholingsvoucher. De subsidie is maximaal € 750 (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen. U kunt voor uw werknemer de scholingsvoucher aanvragen tot en met 30 september 2015. Er is maar een beperkt budget. Dus hoe eerder u deze subsidie aanvraagt, hoe groter de kans dat UWV de subsidie kan toekennen.
Aan het ontvangen van de scholingsvoucher zijn wel voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat de werknemer nog niet met de opleiding is begonnen. 

3. Compensatieregeling
Is de werknemer geboren vóór 8 juli 1954 en heeft hij/zij ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering ontvangen? Dan kunt u als nieuwe werkgever gebruikmaken van de compensatieregeling oudere werknemers als deze werknemer ziek wordt. Dat geldt alleen als de werknemer na 8 juli 2009 bij u in dienst is gekomen. De uitkering begint als de werknemer 13 weken ziek is geweest. Het UWV betaalt de uitkering meestal aan de werkgever. Deze zal dan de uitkering verrekenen met uw loon.  Deze regeling was eerder bekend als 'Compensatieregeling 55+'.

4. Proefplaatsing
Bij een proefplaatsing kan de werknemer twee maanden werken bij een werkgever om ervaring op te doen en zich te bewijzen in de functie. De werkgever moet wel op papier verklaren dat hij van plan is om u een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden. Het UWV betaalt tijdens de proefplaatsing de uitkering door en de werkgever hoeft geen loon te betalen. In uitzonderlijke gevallen is een proefplaatsing van zes maanden mogelijk.

Bron: salarisnet

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.