Vervang afspraak verbod privégebruik bestelauto

Als werknemers in uw onderneming in een bestelauto van de zaak rijden die ze niet privé mogen gebruiken, moet u daar schriftelijke afspraken over maken. De voorbeeldafspraak die de Belastingdienst hiervoor aanbiedt is kortgeleden vernieuwd. Het is daarom slim om uw afspraken ook te vernieuwen!

U hoeft geen bijtelling voor privégebruik van de bestelauto bij het loon van de werknemer te tellen als u hem verbiedt om de bestelbus privé te gebruiken. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U legt het verbod schriftelijk vast en bewaart het in uw administratie.
  • U ziet toe op de naleving van het verbod en kunt dat ook aannemelijk maken. Het is dus verstandig om uw waarnemingen – bijvoorbeeld de vergelijking van kilometerstanden en gebruikte brandstof – vast te leggen en te bewaren in de administratie.
  • U legt een sanctie op als de werknemer het verbod overtreedt. Een sanctie kan bijvoorbeeld bestaan uit een boete die gelijk is aan de loonheffingen over het privégebruik, het verhalen van de nageheven belasting of zelfs ontslag.

Nieuwe afspraak voldoet aan alle eisen
De Belastingdienst heeft kortgeleden in overleg met werkgeversorganisaties VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak (pdf) gemaakt voor het verbod op privégebruik van de bestelauto van de zaak. De fiscus adviseert om de oude afspraak te vervangen door de nieuwe afspraak. Dan weet u namelijk zeker dat de afspraak aan alle eisen voldoet.

Belastingdienst kan uw eigen afspraak goedkeuren
Wilt u weten of uw eigen afspraak ook voldoet, dan kunt u deze voor goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst Doetinchem/Landelijk Coördinatiecentrum Auto, Antwoordnummer 367, 7600 VB Almelo. Ook als u wijzigingen aanbrengt in de voorbeeldafspraak kan het slim zijn om de gewijzigde afspraak door de fiscus te laten accorderen.

Bron: Rendement

 

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.