Vakantietoeslag uitbetalen: 5 aandachtspunten voor werkgevers

Veel werkgevers betalen in mei de vakantietoeslag uit aan hun werknemers. Acht procent vakantietoeslag over het brutoloon uit te keren in de maand mei. Het lijkt een vast gegeven maar er is meer mogelijk dan u denkt.

Vijf punten waar u bij het uitbetalen van de vakantietoeslag op moet letten.

1 Recht op vakantietoeslag over overwerkloon 

Een werknemer heeft sinds 1 januari 2018 ook recht op vakantietoeslag over het overwerkloon. Dus als u de uren die de werknemer overwerkt ook uitbetaalt, dan moet u vanaf dit jaar ook 8 procent vakantietoeslag over betalen.

2 Niet verplicht in mei uitbetalen 

De werkgever is niet verplicht de vakantietoeslag in mei uit te betalen. De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld uit in mei, maar het mag ook in juni mocht dat beter uitkomen.

U mag ook van deze regel afwijken en de vakantietoeslag bijvoorbeeld in termijnen betalen. Dit moet dan wel schriftelijk vastgesteld worden. En let wel op: de volledige vakantietoeslag moet uiterlijk in juni uitbetaald zijn.  

3 Meer dan drie keer minimumloon   

De vakantietoeslag bedraagt minimaal 8 procent van het brutoloon, maar er zijn uitzonderingen. De werkgever mag minder vakantietoeslag betalen als de werknemer meer dan drie keer het minimumloon ontvangt. U hoeft dan alleen 8 procent vakantietoeslag te betalen over het loon dat drie keer het minimumloon betreft. Over het bedrag wat de werknemer daarboven ontvangt hoeft u geen of minder vakantietoeslag uit te keren.  

4 Vakantietoeslag alleen over brutoloon

Vakantietoeslag wordt alleen berekend over het brutoloon. Als de werknemer een bonus, dertiende maand, winstuitkering of onkostenvergoeding krijgt, dan hoeft u daarover geen vakantietoeslag te betalen. De 8 procent vakantietoeslag geldt alleen over het salaris voor het reguliere dienstverband.  

5 Vakantietoeslag gekoppeld aan prestaties

U mag vakantietoeslag aan prestaties koppelen. Voorwaarde is dat u wel altijd minimaal 8 procent vakantietoeslag uitbetaalt. Maar u mag bijvoorbeeld afspreken dat dit bij bepaalde prestaties 10 procent wordt.  

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.