Minimumloon per 1 juli 2014

Onlangs werden de bedragen bekendgemaakt die in de tweede helft van 2014 gelden voor het minimumloon en daarvan afgeleide minimumjeugdloon. Het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar stijgt met 0,65% naar € 1.495,20 bruto per maand.Twee keer per jaar worden de bruto minimumlonen aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Op dit moment bedraagt het minimumloon € 1.485,60 bruto per maand. Per 1 juli gaat dit met 0,65% omhoog naar € 1.495,20 bruto per maand. Voor werknemers die jonger zijn dan 15 jaar of ouder zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd is er geen wettelijk minimumloon.

Minimumloon per uur hangt af van lengte volledig dienstverband

In de publicatie van de Staatscourant staan de bedragen voor het minimumloon volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Het gaat om de bedragen per maand, per week en per dag. Er bestaat geen wettelijk minimumuurloon. Het uurloon dat uw onderneming minimaal moet uitbetalen, moet u zelf berekenen. Dit doet u door het minimumweekloon te delen door het aantal uren per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt.
In de onderstaande tabel vindt u het wettelijke minimumloon van vóór en na 1 juli 2014 met de bijbehorende minimum(jeugd)lonen.Bron: Rendement

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.