Meer belasting betalen voor uw eigen huis

U gaat dit jaar meer betalen voor uw eigen woning. Het kabinet heeft namelijk het eigenwoningforfait, dat u moet betalen als eigenwoningbezitter, met bijna 10% verhoogd vanwege de dalende WOZ-waarden van de woningen.
Het eigenwoningforfait is een zogenoemd fictief inkomen dat u als bezitter van de woning moet optellen bij het inkomen uit werk en woning (box 1). De hoogte van het forfaitpercentage is afhankelijk van de WOZ-waarde van de eigen woning. U betaalt een hoger forfaitpercentage als de WOZ-waarde van uw woning hoger is. In onderstaande tabel staan de WOZ-waarden en percentages voor 2012.Geen lastenverzwaring
Het kabinet wil jaarlijks ongeveer hetzelfde bedrag binnenkrijgen uit het forfait. Het ministerie van Financiën is echter van mening dat de huizenprijzen zijn gedaald en dat het dus noodzakelijk is om het forfaitpercentage te verhogen. Als huiseigenaar krijg u waarschijnlijk te maken met een verhoging van het forfait van 0,55% naar 0,6%. Dit is volgens het ministerie noodzakelijk om dezelfde inkomsten binnen te krijgen. Door de dalende huizenprijzen zou er geen sprake moeten zijn van een lastenverzwaring.


Bron: Rendement

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.