Kent u de regels bij ziekteverzuim?

MKB- ondernemers zijn niet goed op de hoogte van de procedures die gevolgd moeten worden bij ziekte en verzuim van medewerkers.  Dat blijkt uit het laatste deel van de MKB Barometer personeelszaken, uitgevoerd in opdracht van Please Payroll.
MKB-bedrijven denken dat ze bij langdurig ziekteverzuim van hun medewerkers alleen te maken krijgen met ofwel de arbodienst (29 procent van de respondenten) of het UWV (28 procent).

Zelf verantwoordelijk
Ondernemers weten vaak niet dat je bij langdurig ziekteverzuim in een complex speelveld komt met UWV, arbodienst of bedrijfsarts, accountant of boekhouder, re-integratiebureau en verzuimconsulenten. Ook realiseert de ondernemer zich onvoldoende dat hij zelf primair verantwoordelijk is voor het nakomen van zijn re-integratieverplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Ook doorbetaling bij oproepkracht
Op de vraag hoe lang een ondernemer een medewerker door moet betalen als er geen ziekteverzuimverzekering is geeft de helft het juiste antwoord, namelijk tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst met een maximum van twee jaar. Maar daar waar het een oproepkracht betreft die ziek wordt, weten de MKB'ers het minder goed. De helft geeft aan dat de oproepkracht geen recht heeft op uren, terwijl deze wel degelijk recht heeft op uitbetaling van het gemiddeld aantal gewerkte uren van de laatste 13 weken.

Werkgever moet boetes betalen
Bij het ontstaan van dossierfouten bij langdurig zieke medewerkers, schuift 41 procent van de MKB-ondernemers de eindverantwoordelijkheid af naar de arbodienst. Uit dossierfouten kunnen boetes ontstaan die kunnen oplopen tot een jaar langer doorbetalen van het loon aan zieke medewerker. Deze boetes zijn altijd voor rekening van de werkgever en niet van de arbodienst.

BOND Administratie | Advies is wel goed op de hoogte van alle spelregels bij ziekteverzuim.
Laat u daarom altijd informeren door één van onze specialisten.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.