Het Lenteakkoord is gepubliceerd

Vandaag is de definitieve tekst van het Lenteakkoord gepubliceerd.
Dit akkoord, waarvan conceptversies al eerder uitlekten in de media, wordt vandaag in het kader van de Voorjaarsnota gepresenteerd. Naar verwachting worden op korte termijn ook de wetsvoorstellen gepubliceerd waarin de maatregelen van het Lenteakkoord in detail worden uitgewerkt.

Het Lenteakkoord, ook wel Wandelgangenakkoord, Kunduz-akkoord of Crisisakkoord genoemd, is eind april 2012 bereikt door VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christen Unie.
Volgens het ministerie van Financiën wordt het akkoord gedeeltelijk in het Belastingplan 2013 opgenomen dat wordt gepresenteerd op Prinsjesdag, maar enkele maatregelen zullen al vóór september 2012 worden uitgewerkt in tussentijds ingediende wetsvoorstellen.

Enkele belangrijke maatregelen uit het akkoord zijn:

•verhoging btw-tarief van 19% naar 21% in oktober 2012, met een terugsluis via verhoging van de heffingskortingen en tarieven in de loon- en inkomstenbelasting vanaf 2013
•afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer vanaf 2013, dit geldt voor zowel auto’s als openbaar vervoer maar niet voor fietsen
•afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke reiskosten vanaf 2014, ook dit geldt voor zowel auto’s als openbaar vervoer
•verhoging percentage forfaitaire ruimte werkkostenregeling van 1,4% naar 1,6% in 2013  en naar 2,1% in 2014; hiermee kunnen kosten voor woon-werkverkeer en zakelijke reizen toch in zekere mate onbelast worden vergoed ten laste van de forfaitaire ruimte
•woon-werkkilometers met auto’s van de zaak zijn vanaf 2013 privégebruik, dus belast
•handhaving verlaagd tarief overdrachtsbelasting van 2% voor woningen na 1 juli 2012
•rente nieuwe hypotheken alleen aftrekbaar indien lening in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost vanaf 2013; voor bestaande hypotheken blijft de renteaftrek ongewijzigd bestaan met inachtneming van de beperkte aftrekperiode van 30 jaar
•introductie van een verhuurdersbelasting per 1 januari 2013
•stapsgewijze verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2013
•beëindiging beschikbare budgetten voor ‘doorwerkbonussen’ (vitaliteitspakket) in 2013
•last WW-uitkeringen vanaf 2014 gedurende de eerste zes maanden voor werkgevers, in 2013 tijdelijk hogere WW-premie voor werkgevers
•beperking aftrek deelnemingsrente
•voorgenomen verhoging griffierechten gaat niet door

Lees hier de gedetailleerde uitwerkingen van het lenteakkoord.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.