De belangrijkste wijzigingen in salarisadministratie per 1 januari 2023

3 januari 2023

Dagelijks zijn wij druk bezig met salarisadministratie. Een dynamisch vak, want het is nooit hetzelfde. Ook vanaf 1 januari 2023 verandert er weer van alles. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rij.


Minimumloon stijgt per 2023 met 10,15 procent
Het wettelijk minimumloon (WML) gaat omhoog met ruim 10% (10,15%).
Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals AOW, WIA en WW gaan hierdoor ook omhoog.

Onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,21
De onbelaste reiskostenvergoeding staat al sinds 2006 op € 0,19 per kilometer. Dit wordt € 0,21 per 1 januari 2023 (en € 0,22 per 1 januari 2024). De werkgever mag zelf bepalen of hij een reiskostenvergoeding geeft en hoe hoog deze is. Alleen bij cao-afspraken over de reiskostenvergoeding, moet de werkgever deze toepassen.

Verhoging vrije ruimte WKR naar 3% over eerste € 400.000
De vrije ruimte in 2023 gaat naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Eerst werd aangekondigd dat de vrije ruimte naar 1,92% zou gaan. Door een aangenomen motie is dat percentage verhoogd naar 3%. Bij een fiscale loonsom van meer dan € 400.000 blijft het perecntage 1,18%.

Thuiswerkvergoeding naar € 2,15 per 2023
De thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2022 geïntroduceerd en is € 2 euro per dag, het bedrag dat Nibud had uitgerekend. De thuiswerkvergoeding wordt per januari 2023 € 2,15 (afgerond) per dag.

Meer arbeidskorting
Werknemers kunnen in 2023 profiteren van een hogere arbeidskorting. Ze houden meer nettoloon over. De maximale arbeidskorting is in 2023 € 5.052.

Wijzigingen gebruikelijk loon
- Gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups vervalt
- Doelmatigheidsmarge vervalt bij gebruikelijk loon van aanmerkelijkbelanghouders
- Het gebruikelijk loon stijgt per 1 januari 2023 naar € 51.000 (nu: € 48.000)
- Vrijwilligersvergoeding omhoog

Bijtelling voor elektrische auto’s 16%, grens cap € 30.000
Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0% geldt een korting van 6 procentpunten op het standaardbijtellingspercentage. Deze korting bereken je over de grondslag (meestal de cataloguswaarde). Voor de meeste elektrische auto’s bereken je die over een maximaal bedrag, de zogenoemde ‘cap’. De cap bedraagt vanaf 2023 € 30.000 (2022: € 35.000). De korting bedraagt dan maximaal € 1.800 (2022: € 2.100). De cap geldt niet voor waterstofauto’s en zonnecelauto’s.

AOW-leeftijd in 2023
In 2022 was de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden. Per 1 januari 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. Vanaf 2024 stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar. In 2028 gaat de AOW-leeftijd drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden.


Onderstaande wijzigingen gelden (volgens de huidige planning) vanaf 1 juli 2023 of 1 januari 2024


Loondoorbetalingsverplichting zieke AOW’er
De loondoorbetalingsplicht voor een zieke AOW-werknemer is nu 13 weken. Dit zou per 1 januari 2023 teruggaan naar zes weken. Vanwege de voorbereidingstijd bij UWV wordt dit uitgesteld tot 1 juli 2023:
- Vanaf 1 juli 2023: 6 weken loondoorbetaling
- Eerste ziektedag vóór 1 juli 2023, dan recht op 13 weken loondoorbetaling

CO2-uitstoot reizen werknemers registreren voor grote werkgevers
Het registreren van de CO2-uitstoot voor grote werkgevers gaat op z’n vroegst per 1 juli 2023 in (emissies van kooldioxide beperken door werkgebonden personenmobiliteit).

Nieuwe Pensioenwet
Het streven is om het wetsvoorstel toekomst pensioenen per 1 juli 2023 in werking te laten treden.

Wet werken waar je wilt
Op grond van dit wetsvoorstel wordt een thuiswerk- of werkplekverzoek hetzelfde behandeld als andere verzoeken inzake arbeidsduur en werktijden die een werknemer kan doen op grond van de Wet flexibel werken. Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

Invoering minimumuurloon op basis van 36-urige werkweek per 2024
Het introduceren van het wettelijk minimumuurloon zorgt ervoor dat alle minimumloonverdieners per uur hetzelfde brutoloon ontvangen.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.