de werkkostenregeling (WKR)

Vanaf 2014 geldt de werkkostenregeling voor iedereen. Tot die tijd kunnen organisaties kiezen of zij de WKR implementeren. De regeling heeft nagenoeg altijd invloed op het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Aanleiding van de WKR
Aanleiding voor het ontstaan van de werkkostenregeling is dat werkgevers graag een vereenvoudiging van de vele regels voor vergoedingen en verstrekkingen wilden. Met de werkkostenregeling komt de overheid aan deze wens tegemoet.

Hoe werkt de werkkostenregeling
Kiest u voor de werkkostenregeling? Dan mag u maximaal 1,4%(in 2012) van uw totale fiscale loon, de 'vrije ruimte', besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. U moet deze vergoedingen en verstrekkingen in uw administratie opnemen als eindheffingsloon. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te betalen.

U maakt gebruik van de werkkostenregeling als individuele werkgever en dus niet als groep vennootschappen van een concern of als samenhangende groep inhoudingsplichtigen. Als u een loonheffingennummer hebt met meerdere subnummers (bijvoorbeeld L01, L02), dan geldt de werkkostenregeling voor alle subnummers. De werkkostenregeling geldt voor al uw werknemers.

Wilt u weten of het voor uw organisatie interessant is om al in 2013 de werkkostenregeling in te voeren? Neemt u dan contact op met een van onze specialisten.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.