Wijzigingen in reiskostenvergoeding

Onderzoek afspraken over reiskostenvergoeding
Uw onderneming zal de gevolgen van de geplande bezuinigingsmaatregelen flink gaan voelen. Zo is er het voornemen om de onbelaste reiskostenvergoeding af te schaffen. Om hierop voorbereid te zijn, kunt u maar beter alvast onderzoeken hoe deze vergoedingen bij u precies geregeld zijn.

Onbelaste vergoeding voor dienstreizen blijft
Eén van de grootste aanpassingen voor werknemers is het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding.
Het gaat hierbij niet alleen om de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer, maar ook om de onbelaste vergoeding van de werkelijke kosten voor gebruik van openbaar vervoer.
In de bezuinigingsplannen wordt geen onderscheid gemaakt tussen woon-werkverkeer en zakelijke kilometers voor bijvoorbeeld klantbezoek, maar volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën blijft de vergoeding voor dienstreizen met de eigen auto wel bestaan.

Reiskostenvergoeding straks in de vrije ruimte
Het is belangrijk dat u vaststelt hoe de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling van uw onderneming is beschreven. Als daar niet in is opgenomen dat de vergoeding alleen onbelast blijft zolang dit fiscaal is toegestaan, moet u de vergoeding ook in de toekomst onbelast aan de werknemer uitkeren. Dat betekent dat u deze moet bruteren of de belasting via eindheffing voor uw rekening moet nemen. Als uw onderneming de werkkostenregeling hanteert, valt de reiskostenvergoeding straks in de vrije ruimte.
Als in de (collectieve) arbeidsvoorwaarden alleen staat dat uw onderneming € 0,19 per kilometer vergoedt, moet u die blijven vergoeden, maar dan belast. In dat geval houdt de werknemer minder over doordat hij er loonbelasting/premie volksverzekeringen over moet betalen, en heeft u extra kosten vanwege de afdracht van werknemersverzekeringen. Doordat de vergoeding dan tot het loon van de werknemer wordt gerekend, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld zijn pensioenpremie.

Bron: Rendement

Neemt u bij vragen contact op met BOND Administratie | Advies.
Zij kunnen u helpen!

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.