Wijzigingen algemene heffingskorting en arbeidskorting

Het kabinet wil de lasten eerlijk verdelen, vooral in tijden van bezuinigingen. Dat betekent dat iedereen naar vermogen bijdraagt. Tegelijkertijd wordt werken meer lonend. Daarom verhoogt het kabinet de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Zij worden ook afhankelijk van het inkomen. De verhogingen kunnen in de komende jaren oplopen tot respectievelijk € 157 algemene heffingskorting en € 836 arbeidskorting per werkende Nederlander in 2017.

Algemene heffingskorting

Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting voor inkomens vanaf het begin van de tweede tariefschijf in de inkomstenbelasting afgebouwd met 2% van het inkomen maar niet met meer dan € 737. Vanaf 2016 wordt het percentage 3% en wordt het maximale afbouw bedrag € 1106. Deze maatregel wordt dus in de jaren 2014 tot en met 2016 stapsgewijs ingevoerd.

Arbeidskorting

De arbeidskorting gaat omhoog en wordt meer afhankelijk van het inkomen gemaakt. In totaal gaat de maximale arbeidskorting als gevolg van deze maatregelen in een periode van 4 jaar met € 836 omhoog.

Bron: rijksoverheid

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.