Wijziging toeslagen 2013

In 2013 veranderen de toeslagen van de Belastingdienst

Minder zorgtoeslag voor hogere inkomens
De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor de zorgverzekering. De zorgtoeslag wordt daardoor lager. Hoe hoger het inkomen inkomen, hoe meer men zelf moet betalen.

Meer zorgtoeslag voor lagere inkomens
Bij een laag inkomen gaat de zorgtoeslag echter omhoog. Lage inkomens krijgen € 115 per jaar erbij als compensatie voor de verhoging van het eigen risico.

Maximale inkomensgrens verlaagd
De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag is verlaagd. Alleenstaanden krijgen geen zorgtoeslag meer als hun inkomen hoger is dan € 30.939. Is er een partner, dan mag het inkomen samen maximaal € 42.438 zijn.

Vermogen en geen recht op zorgtoeslag
Is er sprake van vermogen, dan geldt het volgende: er bestaat geen recht op zorgtoeslag voor 2013 als het vermogen op 1 janu ari 2013 groter is dan:
€ 101.139 voor een alleenstaande
€ 122.278 voor partners

Let op!
De vermogensgrenzen voor 2013 zijn nog niet definitief.

Kinderopvangtoeslag
De overheid gaat in 2013 minder bijdragen aan de kosten voor kinderopvang. Voor het 1e kind krijgen ouders minder kinderopvangtoeslag. Het 1e kind is het kind met de meeste opvanguren. Dat hoeft niet het oudste kind te zijn.
Is het (gezamenlijke) inkomen € 118.189 of hoger? Dan vervalt de kinderopvangtoeslag meer voor het 1e kind. Voor het 2e en volgende kind bestaat dan nog wel recht op kinderopvangtoeslag. Deze vergoedingen zijn hetzelfde als in 2012.
Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van € 17.230 of lager gaat de toeslag voor het 1e kind niet omlaag.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.