Werkgevers krijgen deel Aof premie 2013 terug

Werkgevers krijgen in het kader van een voorgenomen lastenverlichting over 2013 een gedeeltelijke teruggave van de basispremie Aof, ter compensatie voor de inhaalpremie bij de sectorfondsen.

Het gaat om een eenmalige teruggave van 28,82% van het premiebedrag dat is aangegeven over de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013. Hierdoor heeft u over deze periode niet 4,65% maar 3,31% premie betaald. Deze maatregel levert voor werkgevers een eenmalige lastenverlichting op van totaal € 1,3 miljard.

De teruggaaf wordt door de Belastingdienst in een voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld  en wordt uiterlijk 31 januari 2014 door de ontvanger aan de werkgevers uitbetaald.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.