Subsidieregeling Praktijkleren m.i.v. 1-1-2014

De afdrachtvermindering onderwijs wordt m.i.v. 1-1-2014 vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.

Begeleidingskosten
De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding in de praktijk. Die begeleidingskosten kunnen onder meer bestaan uit materiaalkosten, kosten van in te zetten werknemers voor de begeleiding of kosten verbonden aan de inschakeling van intermediaire partijen om te beschikken over de deelnemer of student. Bekostigde onderwijsinstellingen ontvangen voor hun aandeel in de opleiding bekostiging en via deze regeling wordt ook de werkgever voor diens inspanningen gecompenseerd. De werkgever maakt zelf de afweging aan welke type werknemers zij behoefte heeft en aan wie zij een leerwerkplaats beschikbaar stelt. De subsidie dient ter compensatie van een deel van de kosten die de werkgever maakt voor een deelnemer aan het onderwijs.

Inwerkingtreding
De regeling treedt per 1 januari 2014 in werking. De subsidie wordt per studiejaar verstrekt. Het eerste studiejaar loopt daardoor bij de eerste aanvraagronde van 1 januari tot en met 31 juli voor de mbo- en vmbo-sector en van 1 januari tot en met 31 augustus voor de hbo-sector en de promovendi en toio's. Ter stimulering van het gebruik van de regeling wordt in dit eerste jaar zoveel mogelijk van het beschikbare bedrag aan subsidie verstrekt. Daarom is geregeld dat ook in dit eerste jaar tot ten hoogste 2.700 euro per plek aan subsidie kan worden ontvangen. Feitelijk kan een werkgever daardoor in het eerste jaar in een kortere periode evenveel subsidie ontvangen als in de jaren daarna voor een volledig studiejaar. Omdat de werkgever tot 1 januari 2014 afdrachtvermindering onderwijs kan claimen op grond van de WVA, kan de werkgever voor het studiejaar 2013/2014 meer middelen ontvangen dan onder de huidige AV-onderwijs. Dit laatste is uiteraard wel afhankelijk van het totaal aan gerealiseerde leerwerkplaatsen waarvoor subsidie wordt gevraagd. Voor de opleidingsbedrijven is daarbij als overgang een extra voorziening getroffen. Deze bedrijven kunnen na de eerste drie maanden in 2014 al een aanvraag voor subsidie indienen. Per begeleide deelnemer kunnen zij dan al een bedrag van ten hoogste 1.000 euro ontvangen. Als zij voor 15 september dan ook een reguliere aanvraag indienen voor het studiejaar 2014, wordt die subsidie verlaagd met de eerder verstrekte middelen.

 

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.