Subsidie praktijkleren 2016

Sinds 2 juni kunnen werkgevers weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de praktijkbegeleiding van een leerling of student.De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats verzorgen voor:

  • vmbo’ers die een leerwerktraject (tool) volgen voor een basisberoepsgerichte leerweg;
  • mbo’ers die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) (tool) volgen;
  • hbo’ers die een duale of deeltijdopleiding volgen op het gebied van techniek, landbouw of natuurlijke omgeving;
  • promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding.

De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de duur van de periode waarin de werkgever begeleiding heeft gegeven en het totaal aantal subsidieaanvragen dat is ingediend. De subsidie is maximaal € 2.700 per jaar per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

De aanvraagperiode duurt tot en met 15 september 2016

Een werkgever vraagt de subsidie achteraf aan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit betekent dat werkgevers die in het studiejaar 2015-2016 een praktijk- of werkleerplaats hebben aangeboden hier nu subsidie voor kunnen aanvragen. De aanvraagperiode duurt tot en met 15 september 2016. 

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.