Prinsjesdag 2019 - BOND zet de highlights en maatregelen voor u op een rij

Op 17 september 2019 was het Prinsjesdag. Op deze derde dinsdag in september begon het nieuwe werkjaar van de regering. En bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan.

Wat betekenen de genomen maatregelen voor u? Wij zetten de highlights voor u op een rij. Alle genoemde maatregelen gaan in per 2020 tenzij anders vermeld.

Inkomstenbelasting
Het tarief van de inkomstenbelasting wordt vanaf 2020 (versneld) beperkt tot twee schijven. Een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,50% voor het inkomen boven € 68.507. Vanaf 2021 zijn deze tarieven respectievelijk 37,10% en 49,50%.

Geleidelijke verlaging Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt in negen jaarlijkse stappen afgebouwd tot € 5.000 in 2028. Elke stap is € 250 op de laatste na. Deze is € 280. De zelfstandigenaftrek in 2020 komt uit op € 7.030 (vlg. 2019 € 7.280).

Eigen Woning Forfait
Het Eigen Woning Forfait voor woningen boven de € 75.000 wordt verlaagd naar 0,6% van de WOZ-waarde. Tot en met 2023 wordt het tarief stapsgewijs verlaagd naar 0,45%. Voor woningen boven de € 1.080.000 blijft het percentage 2,35%.

Hypotheekrenteaftrek
Het maximale aftrektarief voor de hypotheekrente gaat in 2020 naar 46%. Per jaar gaat hier 3% vanaf tot uiteindelijk 37,10% in 2023.

Aftrekposten
Sommige aftrekposten in de inkomstenbelasting worden in 2020 aftrekbaar tegen 46%. Het gaat om de volgende posten:
- Onderhoudsverplichtingen (alimentatie)
- Uitgaven voor specifieke zorgkosten
- Aftrek voor weekenduitgaven voor gehandicapten
- Aftrek van scholingsuitgaven
- Giftenaftrek
- Ondernemersaftrek
- MKB winstvrijstelling
- Terbeschikkingstellingsvrijstelling

Tarief Box 2
Het box-2 tarief gaat omhoog naar 26,25%. In 2021 wordt dit tarief 26,9%.

Bovenmatige schulden DGA bij eigen bv
Aanmerkelijk Belang houders gaan vanaf 2022 belasting betalen over bovenmatige schulden die zij samen met hun partner hebben aan de eigen bv’s. Een schuld is bovenmatig als deze meer bedraagt dan € 500.000. Het meerdere wordt belast als een dividenduitkering. Alleen eigen woning leningen zijn hierop uitgezonderd.

Box 3
Er komt in 2020 een nieuw wetsvoorstel voor Box 3. Vanaf 2022 gaat de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige als uitgangspunt gelden voor Box 3. Vooruitlopend hierop is de verwachting dat het de belasting op spaargeld in Box 3 uitgaat van een forfaitaire rente die zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijke spaarrente. De belasting hierop wordt 33%. Dit zou impliceren dat de eerste € 440.000 spaargeld niet tot heffing zal leiden.

Scholingskosten
De aftrekpost voor scholingskosten wordt per 2021 (waarschijnlijk) vervangen door de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) voor natuurlijke personen.

Algemene Heffingskorting
De maximale algemene heffingskorting wordt additioneel verhoogd en bouwt van een inkomen vanaf € 20.711 stapsgewijs sneller af. De maximale heffingskorting bedraagt in 2020 € 2.711 en in 2021 € 2.801 (vgl. 2019: € 2.477)

Arbeidskorting
De arbeidskorting wordt vanaf 2020 in drie stappen verhoogd.
De maximale arbeidskorting in 2020 bedraagt € 3.819 (vgl. 2019: € 3.399).

Werkkostenbudget
Voor de eerste € 400.000 loonsom wordt het werkkostenbudget verhoogd naar 1,70%. Voor de resterende loonsom blijft het budget 1,2%.

Bijtellingspercentage elektrische auto
De bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s gaat in 2020 naar 8% over de eerste € 45.000 aan cataloguswaarde. Dit wordt in 2021 12% over de eerste € 40.000. In 2025 16% en in 2025 17%. Vanaf 2026 geldt een bijtellingspercentage van 22% over de gehele cataloguswaarde.

Fiets van de zaak
Voor een fiets van de zaak gaat een bijtelling gelden van 7% van de oorspronkelijke nieuwwaarde van de fiets. De bijtelling geldt als de fiets (gedeeltelijk) voor woon-werk verkeer ter beschikking wordt gesteld. Een fiets van de zaak kan naast de auto van de zaak ter beschikking worden gesteld.

Vrijwilligersregeling
De maximale vrijwilligersbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze is nu € 170 per maand en € 1.700 per jaar.

Vennootschapsbelasting
Het VPB tarief tot € 200.000 daalt naar 16,5%. Het tarief boven de € 200.000 blijft vooralsnog 25%. Per 2021 gaat het lage tarief naar 15% en het toptarief naar 21,7%.

Nieuwe Kleine Ondernemersregeling voor de btw
De vernieuwde Kleine Ondernemersregeling voor de btw wordt van kracht. Een ondernemer kan onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een vrijstelling van btw bij een omzet die per kalenderjaar niet hoger is dan € 20.000. De nieuwe KOR staat open voor alle btw ondernemers die in Nederland gevestigd zijn en aan de voorwaarden voldoen.

Overdrachtsbelasting
Het kabinet wil per 2021 het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting verhogen naar 7%. Let op, de ingangsdatum is onduidelijk. Het kan zelfs al in 2020 ingaan. Het verlaagde tarief van 2% voor woningen blijft gelijk.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovengenoemde maatregelen? Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.