Per 2013 BTW-correctie voor loon in natura

Uw onderneming moet vanaf dit jaar ook een BTW-correctie indienen voor ‘loon in natura’ en ‘de verstrekking van goederen en diensten gebruikt voor andere persoonlijke doeleinden van het personeel’ (kantineregeling). De Hoge Raad oordeelde onlangs dat deze BTW niet aftrekbaar is.

De ondernemer in deze zaak stelde mobiele telefoons ter beschikking aan zijn personeel. De mobiele telefoons werden zowel zakelijk als privé gebruikt. Ook verstrekte de ondernemer eten en drinken in de bedrijfskantine tegen een niet kostendekkende vergoeding. De ondernemer bracht vanwege het gedeeltelijke privégebruik conform het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) een deel van de telefoonkosten en het eten en drinken niet in aftrek. De ondernemer maakte hiertegen bezwaar, omdat hij van mening was dat de aftrekbeperking ‘loon in natura’ en de ‘kantineregeling’ in strijd waren met het EU-recht.

Uitgaven vóór 2013 niet nageheven
Het ter beschikking stellen van mobiele telefoons die ook voor privédoeleinden van het personeel gebruikt werden, was volgens de Hoge Raad aan te merken als het uitkeren van ‘loon in natura’. Uw onderneming moet dus vanaf dit jaar een BTW-correctie maken voor uitgaven die vallen onder de categorie ‘loon in natura’. Uitgaven voor ‘loon in natura’ die vóór 2013 zijn gedaan, wordt niet nageheven. Ook oordeelde Hoge Raad dat de ‘kantineregeling’ niet in strijd is met het EU-recht.

Te veel betaalde BTW
Heeft uw onderneming de voorgaande jaren wel een BUA-correctie gemaakt voor ‘loon in natura’ dan moet u deze correctie voor tijdvak 2012 in principe in de laatste aangifte van het kalenderjaar verwerken.  Voor oudere tijdvakken kunt u – als u te veel BTW heeft betaald – nagaan of u de te veel betaalde BTW alsnog terug kunt krijgen.

Bron: Hoge Raad, 21 december 2012, LJN: BU3773

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.