Ook in 2014 heeft u te maken met crisisheffing

Het kabinet wil de pseudo-eindheffing ook in 2014 door laten lopen. Ondanks de berichtgeving dat de pseudo-eindheffing hoog loon waarschijnlijk niet in lijn is met het Europees recht. De terugwerkende kracht die geldt voor het genietingsmoment van deze heffing, zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Uw onderneming moet in de loonaangifte over februari 16% extra pseudo-eindheffing betalen over het loon van werknemers dat in 2012 de € 150.000 overschreed. Loon dat in 2012 is genoten, krijgt op 31 maart 2013 dus een nieuw fictief genietingsmoment. Dezelfde vorm van terugwerkende kracht geldt voor de pseudo-eindheffing bij excessieve ontslagvergoedingen. Onlangs heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over deze heffing bepaald dat er geen of onvoldoende rechtvaardiging is voor de terugwerkende kracht. Hetzelfde zal dan gelden voor de crisisheffing. Waarschijnlijk zal staatssecretaris Weekers van Financiën tegen de uitspraak in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Crisisheffing ook van kracht in 2014?
Hoewel het lijkt dat de crisisheffing niet in lijn is met de Europese wetgeving, wil het kabinet de crisisheffing toch verlengen. Ook in 2014 krijgt u te maken met de op dit moment geldende crisisheffing. Volgens het kabinet is deze bezuinigingsmaatregel onvermijdelijk. Er moet namelijk extra bezuinigd worden en de verlenging van de crisisheffing is één van deze maatregelen die extra geld moeten opleveren.

Massaal bezwaar maken
Belastingadvieskantoren raden hun klanten aan om massaal bezwaar te maken tegen de afdracht van pseudo-eindheffing hoog loon. De fiscus ligt hier niet wakker van. Het ministerie van Financiën heeft alle vertrouwen in de rechtsgeldigheid van de heffing.Hoewel het lijkt dat de crisisheffing niet in lijn is met de Europese wetgeving, wil het kabinet de crisisheffing toch verlengen. Ook in 2014 krijgt u te maken met de op dit moment geldende crisisheffing. Volgens het kabinet is deze bezuinigingsmaatregel onvermijdelijk. Er moet namelijk extra bezuinigd worden en de verlenging van de crisisheffing is één van deze maatregelen die extra geld moeten opleveren.

Bron: Rendement

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.