Normbedrag maaltijden 2015 onder de WKR

Onder de werkkostenregeling zijn sommige zaken niet volledig belast of onbelast, maar moet u een normbedrag hanteren – net als onder het oude regime voor vergoedingen en verstrekkingen het geval was. Denk bijvoorbeeld aan het normbedrag voor zakelijke kilometers en voor maaltijden.

Net als bij de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen is er onder de WKR sprake van bepaalde normbedragen. Zo mag u aan werknemers voor zakelijke kilometers – inclusief woon-werkverkeer – maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling. Vergoedt u meer, dan moet u het meerdere tot het loon van de werknemer rekenen of in de vrije ruimte onderbrengen.

Normbedrag voor maaltijden is in 2015 € 3,20

Ook voor maaltijden in bedrijfskantines is een normbedrag gedefinieerd. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine moet u € 3,20 tot het loon van de werknemer rekenen of in de vrije ruimte onderbrengen. Als u de maaltijden in de vrije ruimte onderbrengt, hoeft u ze niet per werknemer te administreren.
Anders dan onder het oude regime geldt voor elke maaltijd hetzelfde normbedrag, het maakt dus niet meer uit of het om een ontbijt, een lunch of een diner gaat. Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor de maaltijden, kunt u die van het normbedrag aftrekken, zolang het bedrag niet lager wordt dan nul.

Zakelijke maaltijd is soms onbelast

Als u een maaltijd vergoedt of verstrekt die de werknemer heeft genuttigd tijdens dienstreizen, bij zakelijke besprekingen met klanten buiten de werkplek, tijdens werkzaamheden buiten de vaste werkplek, bij therapeutisch mee-eten of bij overwerk, hoeft u niets tot het loon te rekenen. U kunt de werkelijke kosten onbelast vergoeden of de vergoeding beperken tot het eerdergenoemde normbedrag voor maaltijden in bedrijfskantines.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.