Nieuwsbrief Facts 3 - 2021

22 juni 2021

Wij delen graag de 3e editie van nieuwsbrief Facts met u. Hierin leest u o.a. over de volgende onderwerpen:

Coronasteun - Belastinguitstel
Als u (vanwege de coronacrisis) gebruik wilt maken van het bijzonder uitstel van belastingbetaling (geldig voor onder meer de IB, Vpb, loonheffingen en BTW), dan heeft u nog t/m 30 juni 2021 de tijd om dit uitstel aan te vragen of te verlengen. Het kabinet verlengde de regeling vooralsnog tot 1 juli 2021. U mag later beginnen en langer doen over het aflossen van een belastingschuld als gevolg van corona. U start met betalen vanaf 1 oktober 2022 en mag er vijf jaar over doen. Ook is de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 1%, maar deze gaat weer stapsgewijs omhoog naar 4% op 1 januari 2024.

Cybersecurity
Steeds vaker bereiken ons berichten van online gijzelingen die grote gevolgen kunnen hebben voor bedrijven, cruciale infrastructuur, de voedselvoorziening of de gezondheidszorg. Bekende voorbeelden in onze eigen omgeving zijn de hack van het vaccin- en coronatestsysteem van de GGD, de ‘kaas-hack’ bij een transportbedrijf van Albert Heijn en een datalek bij New York Pizza, waarbij e-mailadressen, telefoonnummers en bezorgadressen van klanten werden gehackt. Deze gijzelingen zijn weer opgelost, maar maken duidelijk dat cybersecurity onze volle aandacht vraagt.

Polderakkoord over nieuwe regels rondom werk
Het polderakkoord gaat o.a. over een mogelijk verbod op nulurencontracten, het wettelijk minimum-uurtarief voor zelfstandigen en de maximale duur van flexibele uitzendcontracten.


Lees via deze link de volledige nieuwsbrief.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of andere vragen rondom corona-steunmaatregelen? Wij zijn uw eerste aanspreekpunt, neem gerust contact met ons op.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.