Nieuwsbrief Aan de orde 2 - 2012

Download hier de Nieuwsbrief Aan de Orde 2 - 2012


ZZP’ers nog steeds positief  over ondernemerschap

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) regelen hun pensioen over het algemeen niet goed. Dat moet beter, vindt het kabinet. Daarom is een onderzoek gestart  waarin wordt geïnventariseerd waarom bestaande mogelijkheden tot pensioenopbouw niet of onvoldoende worden benut. Aan de hand van deze inventarisatie wil het kabinet bezien of het aanbod van pensioenvoorzieningen en –producten aansluit bij de vraag.
Dit staat in de Kamerbrief over maatregelen voor- en de inkomenspositie van zzp'ers van minister Kamp (SZW) en staatssecretaris Weekers (Financiën).
Hierin wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de uitvoering van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het SER-advies ‘Zzp’ers in beeld’. De brief bevat ook cijfers over de inkomenspositie van zzp’ers.
Een eerste stap is inmiddels al gezet. Sinds 1 januari van dit jaar mogen zzp’ers hun pensioenopbouw na de beëindiging van hun dienstbetrekking gedurende een periode van 10 jaar vrijwillig voortzetten. Die periode was daarvoor slechts 3 jaar.
Het kabinet heeft dit budgettair gefinancierd door een beperking van de zogenaamde fiscale oudedagsreserve voor ondernemers. Dit betreft een fictieve aftrekpost waarover aan het einde van de rit weer moet worden afgerekend met de fiscus.
Dit voorjaar zal het kabinet een actieplan presenteren ter vermindering van de administratieve regeldruk voor zzp’ers.
Uit een onderzoek blijkt  dat, ondanks de huidige economische crisis, bijna 90% van de zzp’ers nog steeds positief is over de stap naar het zelfstandig ondernemerschap. Slechts 12% van de zzp’ers zou kiezen voor een dienstverband als deze mogelijkheid zich zou voordoen. Dit toont aan dat ook in deze slechte economische tijden het zelfstandig ondernemerschap voor het overgrote deel van de zzp’ers nog steeds een bewuste keuze is.
 

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.