Misverstanden over vakantiewerk

Elk jaar gaan weer tienduizenden jongeren werken in de zomervakantie. Vaak weten ze niet wat hun rechten zijn, waardoor er veel misverstanden bestaan. We lichten er vijf uit.

Ook deze zomer zullen tienduizenden jongeren er een vakantiebaantje op na houden. Omdat voor verschillende leeftijdscategorieën andere regels gelden, bestaan er veel misverstanden over vakantiewerk. We hebben er vijf op een rijtje gezet.

1. Elke jongere mag werken
Alleen jongeren van 13 jaar en ouder mogen werken. Jongeren jonger dan 13 jaar mogen slechts werken in het kader van een leerproject of een werkstraf, bijvoorbeeld het vegen van parkeergarages.

2. Jongeren mogen elk werk doen
Per leeftijdscategorie bepaalt de wet welk werk wel of niet uitgevoerd mag worden. Zo mag een 13- of 14-jarige niet in een fabriek of met machines werken. Een 15-jarige mag bijvoorbeeld niet achter een kassa werken. 

3. Altijd recht op minimumjeugdloon
Alleen jongeren van 15 jaar en ouder hebben recht op minstens het minimumjeugdloon. Voor 13- en 14-jarigen is er geen minimumloon. Meestal wordt aansluiting gezocht bij het minimumjeugdloon voor 15-jarigen, maar een werkgever mag een lager loon bedingen. Bij arbeidsovereenkomst of CAO kan een hoger minimumjeugdloon zijn afgesproken.

4.  Geen gevolgen voor uitkering ouders
Als een jongere vakantiewerk gaat doen, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de bijstandsuitkering van zijn ouders. Wil je precies weten hoe dit zit, neem dan contact op met de sociale dienst van de gemeente waar je woont.

5. Zwart werken is geen probleem
Als je wit werkt, dat wil zeggen dat je werkgever premies en belastingen betaalt, dan ben je verzekerd tegen ziekte en ongevallen tijdens werk. Werk je zwart, dan is dit niet het geval. Overkomt je dan iets, dan heb je doorgaans nergens recht op. Bovendien kun je een boete van meer dan 1000 euro krijgen, als je betrapt wordt op zwart werk.

Wil je meer weten over vakantiewerk of loon voor jongeren, neem dan contact op met één van onze specialisten.

bron: Jurofoon

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.

Team Bond Administratie