Minimumlonen voor 1e helft 2013 bekendgemaakt

Vandaag zijn de minimumlonen voor de eerste helft van 2013 bekendgemaakt. Het bruto minimumloon per maand bedraagt voor werknemers tussen de 23 en 65 jaar per 1 januari 2013 € 1.469,40 bij een fulltime werkweek. Alle andere bedragen zijn hiervan afgeleid.

Ieder jaar worden per januari en juli de minimumlonen aangepast. Het door het Centraal Planbureau (CPB) berekende gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen is hiervoor het uitgangspunt. Per 1 januari 2013 stijgt het minimumloon met 0,93 procentpunt. De genoemde bedragen betreffen het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar. Voor werknemers tussen de 15 en 23 jaar geldt een percentage van dit loon als minimum. Voor werknemers die jonger zijn dan 15 jaar of ouder zijn dan 65 jaar is er geen wettelijk minimumloon.

Minimum(jeugd)lonen per maand, week en dag
De bedragen die gelden vanaf 1 januari 2013 zijn op 19 oktober in de Staatscourant gepubliceerd. In de onderstaande tabel vindt u het wettelijke minimumloon van vóór en na 1 januari 2013. Het gaat om de bedragen per maand, week en dag met de bijbehorende minimum(jeugd)lonen. Er bestaat geen wettelijk minimumuurloon. Het uurloon dat u minstens moet uitbetalen, bepaalt u door het weekloon uit de onderstaande tabel te delen door het aantal uren per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.