Minder nettoloon voor de DGA

Directeur-grootaandeelhouders (dga's) die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen vallen onder het lage tarief voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Deze bijdrage wordt ingehouden op het nettoloon. Door verschillende wijzigingen houdt de dga per 1-1-2013 minder nettoloon over.

Het gaat onder meer om de volgende drie wijzigingen:
1. Het tarief in de eerste schijf is verhoogd;
2. De premie Zorgverzekeringswet is verhoogd;
3.De inkomensafhankelijke arbeidskorting is voor hogere inkomens is verlaagd.

Een dga die een ‘gebruikelijk loon' van 43.000 euro op jaarbasis verdient, gaat er ongeveer 95 euro per maand netto op achteruit!
Een dga met een jaarsalaris van rond de 65.000 euro zelfs ongeveer 180 euro.

Let op: bij de berekeningen is alleen rekening gehouden met het brutoloon en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Er is geen rekening gehouden met andere loonbestanddelen zoals een (bruto) vergoeding voor de Zvw, auto van de zaak. Ook is er geen rekening gehouden met wijzigingen in de inkomstenbelasting en toeslagen. Verder gaan we hier uit van een dga die jonger is dan 65 jaar.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.