makkelijker laag btw-tarief voor schilder- en stukwerk

Staatssecretaris Weekers van Financiën maakt het huiseigenaren, schilders en stukadoors makkelijker door de zogeheten ‘ouderdomsverklaring’ af te schaffen die nodig is om het lage btw-tarief op schilder en stukwerk toe te mogen passen.
Voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar, geldt een verlaagd BTW tarief van 6%. Dit tarief is ingesteld om de werkgelegenheid te stimuleren en zwart werk tegen te gaan. Om te bewijzen dat de woning daadwerkelijk ouder is, kan een ouderdomsverklaring door de opdrachtgever worden ondertekend en bewaard door de uitvoerder. Dit hoeft straks slechts bij uitzondering nog te gebeuren omdat de Belastingdienst deze informatie automatisch vergelijkt.
Om te verifiëren of het verlaagde BTW tarief terecht is toegepast, baseert de Belastingdienst zich voortaan op de gegevens uit de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens). Bij twijfel of een woning voldoet aan de ouderdomseis van 2 jaar, mag de schilder/stukadoor desgewenst nog steeds een verklaring laten tekenen door de opdrachtgever. Weekers gaat hiermee in op een suggestie van Actal (het Adviescollege toetsing regeldruk).

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.