Laat Ziektewet-overzicht UWV tijdig corrigeren!

Deze zomer ontvangt u van UWV een lijst van werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering ontvingen. Het is belangrijk dat u dit overzicht goed controleert, want de Belastingdienst baseert de ZW-premie van uw onderneming voor 2014 hierop.

Vanaf 1 januari 2014 is de Ziektewetpremie afhankelijk van het aantal vaste en tijdelijke werknemers die vanuit uw onderneming in de Ziektewet (ZW) zijn ingestroomd. Nu is de ZW-premie nog onderdeel van de sectorpremie.

Ongeveer 35% kans op fouten in het overzicht
UWV stuurt vóór 1 september een overzicht naar werkgevers waarin staat welke van hun (ex-)werknemers in 2012 een Ziektewetuitkering kregen. Het is belangrijk dat u dit overzicht goed controleert. Op basis hiervan stelt de Belastingdienst namelijk de hoogte van de premies voor de nieuwe Ziektewet vast. Door eventuele fouten in het overzicht nu door UWV te laten corrigeren, kunt u voorkomen dat de premie voor 2014 voor uw onderneming te hoog uitvalt. Volgens Aon Nederland is de kans op fouten in het overzicht ongeveer 35%.

Binnen vier weken beschikkingen aanvragen
U kunt geen bezwaar maken tegen het overzicht dat u van UWV ontvangt. Daarvoor heeft u een beschikking nodig. Na ontvangst van het overzicht moet u binnen vier weken bij UWV aangeven van welke (ex-)werknemers u een kopie van de uitkeringsbeslissing wilt ontvangen. Heeft u deze beschikking(en) binnen, dan heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen eventuele fouten. Medische beschikkingen stuurt UWV naar de arbodienst. Heeft u bezwaar op medische gronden, dan geldt een bezwaartermijn van twee weken.

Bron: Rendement

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.