Kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt. Wist u dat?

Onder de huidige kleineondernemersregeling (KOR) hoeven ondernemers geen (of minder) btw af te dragen aan de Belastingdienst als per saldo op jaarbasis minder dan € 1.883 aan btw is verschuldigd. Die regeling gaat veranderen. Per 1 januari 2020 verandert de ‘oude’ KOR naar een vrijstelling van omzetbelasting. Het kabinet probeert daarmee de administratieve lasten van startende ondernemers en ondernemers met een beperkte omzet te verlichten. Deze nieuwe wet is nog niet definitief en is een vrijwillige keuze voor de ondernemer.

Vrijstelling van omzetbelasting
Als je als ondernemer maximaal € 20.000 omzet in Nederland kun je vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van de omzetbelasting. Dit betekent dat je geen btw in rekening brengt aan afnemers en je dus ook geen btw meer mag vermelden op je rekeningen. Daarnaast hoef je ook geen btw-aangiften meer te doen en word je vrijgesteld van de bijbehorende administratieve verplichtingen. Daartegenover staat dat je de btw die andere ondernemers aan jou in rekening brengen, niet kan aftrekken. De regeling geldt alleen voor diensten en goederenleveringen die je in Nederland hebt uitgevoerd.

Samengevat
De nieuwe regeling geldt voor ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland. De regeling gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s. Is dit voordelig? Dat moet per situatie worden beoordeeld. Overigens mag de ondernemer zelf kiezen om de btw al of niet uit te schakelen. De ‘nieuwe’ KOR gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Let op: de ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.