Intentieverklaring is vanaf 2013 verplicht

In het Belastingplan 2013 staat dat de regels voor het toepassen van de afdrachtvermindering onderwijs flink worden aangescherpt. Veel werknemers blijken hun opleiding niet af te ronden. Het kabinet wil dit aantal in de toekomst terugdringen door de invoering van een intentieverklaring. U bent verplicht om deze verklaring bij uw administratie te bewaren.

Het kabinet wil dat uw onderneming de afdrachtvermindering onderwijs alleen toepast als de werknemer zijn opleiding afrondt en dat de werknemer alleen aan de opleiding begint als hij de intentie heeft om deze af te ronden.

Bij ontbreken intentieverklaring volgt een verzuimboete
Uit een evaluatie van de afdrachtvermindering onderwijs blijkt dat veel werknemers hun opleiding niet afronden. Vanaf 2013 moeten werkgever, het opleidingsinstituut en de werknemer een intentieverklaring tekenen. Met deze verklaring geeft de leerling aan dat hij de intentie heeft om de opleiding af te ronden. De intentieverklaring moet u opnemen in de leer-werkovereenkomst. Ontbreekt de intentieverklaring of bewaart u deze niet bij de loonadministratie, dan riskeert u een verzuimboete van € 2.460. Deze boete kan in uitzonderlijke gevallen oplopen tot maximaal € 4.920. De intentieverklaring is verplicht bij BOL, BBL en werkend leren op hbo- en vmbo-niveau. Ook mag u alleen afdrachtvermindering toepassen als de werknemer een volledige opleiding met een erkend diploma afrondt.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.