Gemiddelde premies WGA en ZW 2015 bekend

UWV heeft de gemiddelde premies voor de WGA-vast en –flex en de ZW-flex voor 2015 gepubliceerd. De premie die u in 2015 moet betalen voor de WGA-vast blijft bijna hetzelfde, maar de premies voor de WGA-flex en ZW-flex stijgen licht.

Sinds 1 januari 2014 is de Ziektewet-premie die uw onderneming moet betalen, afhankelijk van het aantal tijdelijke krachten die vanuit uw onderneming de Ziektewet (ZW) instromen. Als tijdelijke (ex-)werknemers daarna recht krijgen op een WGA-uitkering, betaalt u daaraan mee in de vorm van een gedifferentieerde WGA-premie voor flexkrachten: de WGA-flex. Die komt bovenop de gedifferentieerde WGA-premie voor vaste werknemers die in de WGA instromen: de WGA-vast. UWV heeft onlangs de Premienota 2015 gepubliceerd. In deze nota staan de gemiddelde WGA- en ZW-premies voor 2015:

gemiddelde WGA-premie voor vaste werknemers: 0,48%;
gemiddelde ZW-premie voor flexkrachten: 0,35%;
gemiddelde WGA-premie voor flexkrachten: 0,24%.

Ten opzichte van 2014 blijft de WGA-vast bijna hetzelfde, stijgt de ZW-flex licht en stijgt de WGA-flex behoorlijk. Deze premie was voor 2014 namelijk 0,17%. Volgens UWV is dit gebruikelijk bij een nieuwe verzekering en zal de stijging van de premie de komende jaren afvlakken. Er staat bovendien een daling van de premies voor de Sectorfondsen tegenover. Uit deze fondsen worden de uitkeringen betaald die ontstaan zijn vóór 2012. 

Stabiele WGA-vast komt door minder eigenrisicodragers

Dat de premie WGA-vast slechts licht daalt en dus relatief stabiel blijft, komt niet door een daling van de lasten. Die stijgen namelijk alleen maar. De grote groep werkgevers die het eigenrisicodragerschap hebben verruild voor een publieke verzekering bij UWV, is er wel de oorzaak van. Deze werkgevers hebben hun lopende uitkeringen al gefinancierd en betalen bij UWV in het begin dus slechts een lage premie. Bent u al verzekerd bij UWV, dan stijgt uw gemiddelde wel. U betaalt in 2015 geen 0,49%, maar 0,51%.
Eind 2014 ontvangt u van de Belastingdienst een beschikking waarin staat hoeveel uw onderneming in 2015 exact moet betalen.

Bron: Rendement

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.