Fiscus mag premies niet herzien

De Belastingdienst mag maar één keer per jaar een premiebeschikking opleggen aan uw onderneming. Krijgt u daar bovenop ongevraagd een gecorrigeerde beschikking voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2014, dan kunt u daar dus bezwaar tegen maken.

Sinds 1 januari van dit jaar betaalt u als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA of de ZW, betaalt u slechts een deel van deze premie.
Als u zelf bezwaar maakt, is herziening mogelijk

De rechter heeft eind vorig jaar bepaald dat de Belastingdienst maar één keer per jaar een premiebeschikking aan werkgevers mag opleggen en die daarna niet op eigen houtje mag herzien. Alleen als u zelf bezwaar maakt tegen de premiebeschikking, kan de premie Whk dus nog worden bijgesteld. Het ministerie van Financiën erkent deze uitspraak van de rechter en gaat dus niet in cassatie, maar zal mogelijk wel met wetgeving komen om de situatie te repareren.

Controleer de beschikking nauwkeurig
Het gegeven dat de Belastingdienst geen aangepaste premies mag communiceren, kan voor u als werkgever gunstig of ongunstig uitpakken. Aan de ene kant kunt u er niet meer op vertrouwen dat de beschikking klopt en anders wel door de Belastingdienst herzien zal worden. U moet de beschikking dus zelf extra nauwkeurig controleren, wat een hoop extra tijd kost.
De andere kant van de medaille is dat een beperkte groep werkgevers een fiks voordeel heeft van deze situatie. Als u in 2013 eigenrisicodrager was en per 2014 terug wilde naar het publieke bestel, heeft de Belastingdienst u in december een tijdelijke beschikking gestuurd met een premie van 0%. De fiscus had namelijk wat extra tijd nodig om de premies van deze groep werkgevers vast te stellen en zou later een nieuwe beschikking met de juiste premie sturen. Maar aangezien dit niet mag, kan uw onderneming bezwaar maken tegen de hogere beschikking en mogelijk een jaar lang een aardig voordeel genieten.

Bron: Rendement
 
 

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.