Eerste Kamer stemt in met Wet werken na AOW

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Uw onderneming hoeft AOW-gerechtigde werknemers per 2016 dus nog maar maximaal 13 weken door te betalen bij ziekte. Ook mag u maximaal zes tijdelijke contracten afsluiten in plaats van de gebruikelijke drie.
De bedoeling van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is om werkgevers te stimuleren om werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben, in dienst te nemen en te houden. Dat gebeurt door middel van de volgende maatregelen:
 

  • AOW-gerechtigde werknemers hebben straks nog maar recht op maximaal 13 weken loondoorbetaling bij ziekte in plaats van de huidige twee jaar. Ook de periode voor de re-integratieverplichtingen en het opzegverbod bij ziekte worden verkort naar 13 weken. In 2018 kan de overheid besluiten om de loondoorbetalingsperiode nog verder in te perken naar maximaal zes weken.
  • Uw onderneming mag een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke contracten geven (normaal drie) binnen 48 maanden (normaal 24), voordat hij recht heeft op een vast contract. Voor de vaststelling van het aantal contracten of de maximale periode tellen alleen arbeidsovereenkomsten mee die zijn aangegaan ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer is straks standaard één maand.
  • U hoeft een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om zijn arbeidsduur uit te breiden, niet te honoreren. 

AOW’ers als eerste eruit bij reorganisatie
Er zijn eerder al maatregelen genomen die betrekking hebben op de AOW-gerechtigde werknemer.  Zo komen sinds 1 april 2014 AOW-gerechtigden bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel als eerste in aanmerking voor ontslag. Deze regel geldt per 1 januari 2016 ook voor de publieke sector. Verder is per 1 juli 2015 in de Wet aanpak schijnconstructies geregeld dat u werknemers die AOW-gerechtigd zijn ook het wettelijk minimumloon moet betalen. Voorheen was deze groep werknemers nog uitgesloten van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. 

Bron: Rendement

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.