Deze faciliteiten en maatregelen kunt u als werkgever benutten en nemen om gevolgen van de coronacrisis te beperken

17 maart 2020

Een veelgestelde vraag die wij ontvangen van onze klanten: kunnen we op dit moment iets doen om financieel overeind te blijven in deze tijd van corona? Ja, u kunt zeker iets doen. We lichten de mogelijkheden graag voor u toe.

Werktijdverkorting aanvragen
Werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar ook onder. Heeft u hierover vragen en/of wilt u werktijdverkorting aanvragen, neem dan contact met ons op via 0299-366666 of via info@bondadministratie.nl.

Zie ook ons eerdere bericht voor uitgebreide contactinfo per onderwerp.

BMKB regeling voor ondernemers
Het ministerie van Economische Zaken staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Deze faciliteit wordt door het Ministerie uitgebreid. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers zoals banken.

De BMKB kan worden benut door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun krediet, oftewel extra rood staan. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.

De BMKB aanvraag loopt via de geaccrediteerde financiers, veelal de reguliere banken.

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (voor de zzp'er)
In bepaalde gevallen kunnen zzp'ers een beroep doen op dit besluit. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid.
Dit is overigens niet een typische corona faciliteit. De faciliteit loopt via de gemeente waarin de zzp'er staat ingeschreven.

Fiscale maatregelen
Om liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De ondernemer zal schriftelijk moeten motiveren waarom de coronacrisis het uitstel noodzakelijk maakt. De Belastingdienst zet vervolgens de invordering stop. De individuele beoordeling van de verzoeken vindt later plaats. Om ondernemers tegemoet te komen, laat de Belastingdienst de komende tijd verzuimboetes wegens het niet tijdig betalen achterwege of draait dit later terug.

Ondernemers die door de coronacrisis een lagere winst verwachten kunnen de voorlopige aanslag laten verminderen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

U heeft ongetwijfeld vragen
Schroom niet ons hiervoor te bellen. Onze medewerkers staan elke dag voor u klaar om u verder te helpen.


BOND Administratie | Advies
Telefoon 0299-366666
E-mail: info@bondadministratie.nl

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.