De bezuinigingsmaatregelen op een rij

Iedereen voelt gevolgen bezuinigingspakket
Donderdag hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, onder leiding van demissionair minister De Jager van Financiën, hun bezuinigingspakket bekend gemaakt. Daarmee willen zij het begrotingstekort in 2013 terugbrengen naar de eerder vastgestelde financieringsnorm van drie procent. Het pakket omvat enkele nieuwe maatregelen, naast het terugdraaien van een aantal bezuinigingen die de gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV eerder doorvoerde.

Nieuwe maatregelen
Vanaf 1 oktober 2012 gaat het hoge BTW-tarief met twee procent omhoog van 19 naar 21%. Het lage BTW-tarief blijft ongewijzigd op 6%.
Het tarief van de loonbelasting voor werkenden met een laag inkomen gaat vanaf 2013 omlaag.
De belastingschijven voor de inkomstenbelasting worden in 2013 eenmalig niet geïndexeerd voor inflatie.
Ook komt er een speciaal crisistarief voor de hoogste inkomens.
De werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen gaat omhoog van dertig naar 75%.
Er komt een winstbox voor ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen.
De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft, inclusief het onbelaste privégebruik van leaseauto’s.
De doorwerkbonussen worden vanaf 2013 geschrapt.
De aftrek van deelnemingsrente wordt beperkt.
De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Voor bestaande hypotheken blijft de aftrek bestaan. Alleen voor nieuwe annuïteitenhypotheken met een looptijd van dertig jaar blijft de aftrek beschikbaar. Bij verhuizing gelden de nieuwe regels alleen voor de extra hypotheek.
De overdrachtsbelasting gaat definitief naar 2%.
Voor huurders met een inkomen van € 33.000 tot € 43.000 per jaar mag de huur omhoog met de inflatie plus 1%.
De accijns op alcohol, tabak en frisdrank gaat omhoog.
Werkgevers moeten de eerste zes maanden zelf de WW-uitkering van werknemers betalen.
Het ontslagrecht moet soepeler worden.
De ontslagvergoeding wordt beperkt en het overgebleven deel wordt ingezet voor scholing of bemiddeling naar ander werk.
Het loon van ambtenaren, politieagenten en leraren wordt voor 2012 en 2013 bevroren. Dit geldt niet voor werknemers in de zorg en evenmin voor de uitkeringen. Er is een beperkt compensatiepakket voor leraren.
Het eigen risico in de zorg gaat omhoog met een bedrag tussen € 200 en € 400 per jaar.
De zorgtoeslag voor lagere inkomens gaat omhoog om het gestegen eigen risico te compenseren.
In 2013 gaat de AOW-leeftijd omhoog met één maand. De jaren daarna gaat de verhoging in een hoger tempo door totdat in 2019 de AOW-leeftijd 66 jaar is en in 2024 67 jaar.
De maximumduur van de wachtgeldregeling voor politici is vanaf 1 september 2012 gelijk aan de maximumduur van de WW.
Op de gezondheidszorg wordt € 1 miljard bezuinigd. De precieze invulling is nog niet bekend.
Het inkomen van medisch specialisten moet in lijn met collega’s in omringende landen worden gebracht.
De belasting van energieproducten, zoals aardgas en leidingwater, gaat omhoog.
Woningisolatie en duurzaam bouwen wordt gestimuleerd.
De bankenbelasting wordt verdubbeld.
Er komt een stimuleringspakket voor de bouwsector met onder andere een BTW-verlaging voor zonnepanelen.

Teruggedraaide bezuinigingen:
De bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb), het passend onderwijs en de verhoging van de eigen bijdrage GGZ gaan niet door.
Ook wordt er op ontwikkelingssamenwerking niet verder bezuinigd.
De voorgenomen verhoging van de griffierechten wordt niet uitgevoerd.
Podiumkunsten vallen weer onder het lage BTW-tarief.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.