BOND Administratie | Advies ondersteunt Stichting De Pinguins

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor van BOND Administratie | Advies aan de Julianaweg 74 in Volendam is aan de belangstellenden vrijblijvend verzocht een donatie te doen ten behoeve van nader te benoemen goede doelen. Op het hiervoor benoemde bankrekeningnummer is een substantieel bedrag binnengekomen. Afgelopen week is het eerste goede doel benoemd.
De eerste donatie is verricht aan Stichting “De Pinguins”. Deze Stichting bestaat al sinds april 1975. Stichting “De Pinguins” telt zo’n 70 leden die wekelijks op zaterdagochtend van 08.30 uur tot 10.00 uur zwemmen c.q. zwemles krijgen in Zwembad de Waterdam te Volendam onder toezicht van zo’n 35 vrijwilligers. Het ledental bestaat voornamelijk uit kinderen die voor de reguliere zwemles buiten de boot vallen, hetzij wegens een verstandelijke, dan wel een lichamelijke beperking, maar ook kinderen met een aan autisme verwante stoornis kunnen bij “De Pinguins” terecht.
Vanwege de kosten die hieraan verbonden zijn (zwembadhuur, stijgende energiekosten e.d.) en de dalende overheidssubsidie is de stichting niet in staat op basis van de contributie alleen de begroting rond te krijgen, en is men tevens afhankelijk van sponsors en donateurs. Daarom heeft de stichting inmiddels ook een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen. Eventuele bijdragen aan een ANBI zijn voor de donateur fiscaal aftrekbaar. Belangstellenden kunnen hun bijdrage overmaken op de bankrekening van Stichting “De Pinguins” bij de ING 5236183. Van harte bij u aanbevolen.

Op onderstaande foto overhandigt André Vlak van BOND Administratie | Advies de cheque aan bestuursleden Dick Tol en Linda Koning-Muhren van Stichting “De Pinguins”. Op de achtergrond enkele enthousiaste jeugdleden/vrijwilligers.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.