Bijtelling auto van de zaak

Het is de bedoeling dat mensen die hun auto van de zaak ook privé gebruiken, kiezen voor een zuinige auto. Om meer mensen hiertoe over te halen zijn er lagere bijtellingpercentages voor zuinige auto’s.

Bijtelling op basis van CO2-uitstoot
Als iemand een auto van de zaak ook privé gebruikt, moet de werkgever dit verrekenen met het loon. Dit is de bijtelling. Hoe hoog de bijtelling is, hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuig.

Het normale bijtellingtarief is 25%. Als de CO2-uitstoot van auto's die op benzine rijden tussen de 111 en 140 gram per kilometer is, dan bedraagt de bijtelling 20%. Voor auto's die op diesel rijden, geldt een uitstoot tussen de 96 en 116 gram per kilometer.

Bij een nog lagere CO2-uitstoot bedraagt de bijtelling 14%.

Nieuwe criteria zuinige auto’s van de zaak
Vanaf 1 juli 2012 worden de CO2-grenzen voor het 14%-tarief en het 20%-tarief van de bijtelling auto van de zaak aangescherpt.

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km, die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling.
Op auto’s die al voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft en niet meer dan 50 gr/km CO2 uitstoten, is voor zover ze daar nog geen recht op hadden vanaf 1 januari 2012 het 0% tarief van toepassing tot 1 januari 2017.
Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km, die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling.
Auto’s met een 20% of 14% bijtelling waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 op naam is gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage totdat de auto een andere eigenaar én andere gebruiker krijgt. In dat geval zal het bijtellingspercentage met ingang van 1 juli 2017 worden aangepast overeenkomstig de dan geldende normen.
Auto’s met een 20% of 14% bijteling, die vanaf 1 juli 2012 op naam worden gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Die periode van 60 maanden begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een 60 maanden periode voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt.

Elektrische auto’s
Elektrische auto’s en andere auto’s met een nulemissie tijdens het rijden zijn tot 2015 vrijgesteld van de bijtelling privégebruik auto van de zaak. Deze auto’s zijn ook vrijgesteld van de BPM (belasting op personenauto’s en motorrijwielen) en de motorrijtuigenbelasting.

Regeling voor werknemers en ondernemers
De regeling geldt zowel voor werknemers, als voor ondernemers en resultaatgenieters die hun auto van de zaak ook voor privé-doeleinden kunnen gebruiken.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.