Alternatief VAR geeft rechtszekerheid voor ZZP'ers

Stichting ZZP Nederland heeft in de afgelopen jaren voortdurend gepleit voor afschaffing van de VAR. Staatssecretaris Wiebes geeft daar nu gehoor aan, door invoering van het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) per 1 januari 2016. Vandaag passeert het wetsvoorstel DBA de Eerste Kamer.De staatssecretaris verwoordt in zijn antwoord op Kamervragen de kritiek van ZZP Nederland op de bestaande VAR. Het systeem functioneert niet, geeft slechts schijnzekerheid aan de zzp’er en de opdrachtgevers die schijnconstructies toepassen, worden daarvoor niet bestraft. De handhaving in de afgelopen jaren bleek onuitvoerbaar en niet effectief. Waar wel werd gehandhaafd, was de zzp’er vaak de dupe en ging de opdrachtgever vrijuit.

Wel of geen loondienst
Stichting ZZP Nederland is van mening, dat malafide opdrachtgevers, die zzp’ers misbruiken als werknemer zonder rechten, moeten worden opgespoord en bestraft. In het nieuwe systeem van de DBA is de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de aard van het contract en de uitvoering daarvan in de praktijk. Als de Belastingdienst vaststelt, dat het om een dienstverband gaat, moet de opdrachtgever alsnog aan de wettelijke werkgeversverplichtingen voldoen. De schijnzelfstandige kan aanspraak maken op werknemersverzekeringen zoals WW en wia.

“Dit wetsvoorstel betekent een grote sprong voorwaarts in de bestrijding van schijnconstructies. ZZP’ers zijn niet langer de dupe van het gedrag van malafide opdrachtgevers “ zegt Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland. Zelfstandige ondernemers hebben minder administratieve lasten en meer rechtszekerheid. Zij kunnen gebruik maken van sectorale modelcontracten, die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd en waaruit blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking met de opdrachtgever.

Ter beschikking stellen van arbeid
De bemiddeling van zzp’ers door uitzendbureaus is nog wel een aandachtspunt. Maarten Post hierover: “Wij zijn van mening, dat uitzendbedrijven, die zzp’ers uitlenen aan bedrijven en zich opstellen als werkgever feitelijk arbeid ter beschikking stellen en al doende zzp’ers in de positie van een werknemer brengen. Bemiddeling moet het karakter hebben van dienstverlening en je moet als bemiddelaar geen werkgever willen zijn: dat is per definitie een schijnconstructie.” Staatssecretaris Wiebes is hierover in gesprek met partijen om ook in deze kwestie helderheid te verschaffen.

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.