Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt

Vanaf 2014 moet u zelf in de gaten houden wanneer u aangifte omzetbelasting moet doen. De Belastingdienst stopt dan met het versturen van de aangiftebrief. Het nut van zo'n brief neemt steeds verder af. Voor de fiscus levert het een aanzienlijke kostenbesparing op. U zult straks zelf in de gaten moeten houden wanneer u aangifte moet doen en de bijbehorende betaling moet verrichten.

Voor aangiften omzetbelasting voor tijdvakken vanaf het jaar 2014 ontvangt u geen aangiftebrieven meer. Tot nu toe ontvangt u aan het einde van een belastingtijdvak een blauwe envelop van de Belastingdienst. Daarin vindt u een aangiftebrief met een uitnodiging tot het doen van een elektronische BTW-aangifte en een acceptgiro voor het betalen van het bedrag aan BTW. Op de acceptgiro vindt u ook de uiterste betaaldatum en het bijbehorende betalingskenmerk.

Toezending aangiftebrief werd overbodig
Het opstellen van een BTW-aangifte kan tegenwoordig vanuit nagenoeg alle boekhoudsoftware. De programmatuur berekent dan niet alleen de bedragen die u op de BTW-aangifte moet vermelden, maar geeft ook aan welk bedrag u moet overmaken onder vermelding van het bijbehorende betalingskenmerk. Daarmee is de inhoud van de aangiftebrief en de bijbehorende acceptgiro eigenlijk overbodig geworden en vervallen tot een signaal om de periodieke aangifte niet te vergeten.

Relevantie gegevens toch nog beschikbaar
De Belastingdienst stopt in december al met het versturen van aangiftebrieven, omdat die dan op het tijdvakken in 2014 betrekking zouden hebben. De fiscus verstuurt in december van dit jaar nog wel een brief waarin hij u de volgende informatie verstrekt:

de aangiftetijdvakken voor uw onderneming;
de uiterste inlever- en betaaldata;
de bijbehorende betalingskenmerken.

Wij zullen u uiteraard altijd tijdig voorzien van alle gegevens om de betaling van de aangifte omzetbelasting te kunnen verrichten!

Vraag? Stel hem gerust aan één van onze teamleden.

Bij Bond is er altijd een luisterend oor. Op zoek naar een oplossing voor uw financiële vraagstuk? Het begint met een e-mail naar één van onze teamleden.